Uddjaure

Uddjaure är en sjö i Arjeplogs kommun i Lappland som ingår i Skellefteälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en yta på 249 kvadratkilometer och ligger 420 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Skellefteälven.

Uddjauresjön bildades av en istidsglaciär. Uddjaureälven rinner ut i sjön från söder, medan en mindre å rinner ut i norr. Den rinner ut i Skellefteån vid Höga Kusten genom Älvsbyn, där den blir en biflod till Torne älv.

Category:

Description

Sjön Uddjaure i Sverige

Nurrholms fiskevårdsområde är ett 2200 hektar stort område i västra delen av Sjön Uddjaur, 15 km söder om Arjeplogs. Området präglas av sin vackra natur. Den har en mängd olika livsmiljöer och arter, och det är hem för många sällsynta växtarter.

Området anlades för många år sedan och har utsetts till Svenskt viltvårdsområde, som tilldelats märkningen Certifierad Skog för hållbara skogsbruksmetoder. Sjön Uddjaures fiskevårdsområde är öppet för besökare året runt, men tillgången till vissa områden kan vara begränsad under vissa tider på grund av jakt- eller fiskerestriktioner.

Fisk i Uddjaure – vad kan du fånga?

Fiskekortet gäller för Uljajaures östra halva. Här finns fina sandstränder för bad och lek. Harren finns främst i Uljajaure och nedanför dess utlopp. Gädda och abborre är huvudfångsten, men här kan även öring fångas. Fiskekortet gäller för Uljajaures östra halva. Här finns fina sandstränder för bad och lek. Harr finns främst i Uljajaure och nedanför dess utlopp, men gädda och abborre är huvudfångsten med öring som också är en möjlighet. Uddjaure fisk är den populäraste turistaktiviteten i Sverige.

Båtramper finns på två olika platser i byn Uddjaur. En båtramp ligger i slutet av vägen i Uddjaur och en annan båtramp ligger vid norra delen av Uljajaure.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uddjaure”