Hornavan

Hornavan är Sveriges djupaste sjö med ett maximalt djup på 221 meter. Sjön är reglerad för elproduktion och har ett vattenkraftverk i strandkanten. Det är också ett populärt turistmål i Lappland.

Hornavans kraftverk byggdes för att producera el på 1900-talet. Kraftverket producerar el som genererar många hushåll i norra Sverige.

Category:

Description

Hornavan är den djupaste sjön i Sverige

Sjön Hornavan ligger i Skellefteåregionen och är den djupaste sjön i Sverige. Skellefteåsjöns yta sträcker sig från 220 till 283 kvadratkilometer. Den är 425 meter över havet, vilket gör den till en av de högsta sjöarna i Sverige. Sjön mynnar ut i Skellefteälven och är omgiven av skog och jordbruksmark.

Fiskarter som finns i sjön Hornavan

Hornavan fisk att fånga i sjön inkluderar:

 • Storröding
 • Simpa
 • Sik
 • Storsik
 • Sellak
 • Sandsik
 • Planktonsik
 • Aspsik
 • Älvsik
 • Gädda
 • Abborre
 • Blåsik
 • Harr
 • Öring
 • Lake

Fiskens livscykel i sjön Hornavan börjar i delavrinningsområde

Skellefteälven är en av de största älvarna i Sverige. Den är cirka 350 km lång och har ett upptagningsområde som täcker cirka 5 % av Sveriges landmassa. Floden mynnar ut i havet. Avrinningsområdet består till största delen av skog (53 procent). Avrinning från avrinningsområdet sker genom ån och dess biflöden som Storkålen och Överselången.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hornavan”