Siljan

Siljan sjön ligger 161 meter över havet och området är 292 kvadratkilometer. Tillsammans med de intilliggande Orsasjön och Insjön är området 354 kvadratkilometer. Siljan ligger på gränsen mellan Dalarnas län och Västmanlands län i Sverige. Det är en lång, smal sjö som sträcker sig cirka 57 km från norr till söder.

Category:

Description

Siljansregionen är ett vackert område som består av Siljans och Orsasjöns vattensystem med anslutande terräng samt området längs Siljansringen. Regionen ligger i Dalarnas län, Sverige. Namnet “Siljan” kommer från ordet “sil”, som betyder “platt sten”. Den nämndes första gången 1394 när den blev en del av Gagnefs socken. Området har varit bebott sedan stenåldern och det finns många fornlämningar som har hittats här. En järnväg byggdes som förbinder Siljanstrakten med Falun och Borlänge. Det gjorde det lättare för människor att resa dit och många började bosätta sig i detta vackra område.

Meteoritnedslaget bildade sjön Siljan

Siljansringen är den mest kända och välkända nedslagskratern i Sverige. Den ligger i södra delen av landet, nära Siljan. Kratern bildades av ett meteoritnedslag som inträffade för ungefär 3 000 år sedan. Siljanringen är också en av många nedslagskratrar som finns på jorden. Den är dock en av få som fortfarande finns bevarad idag eftersom den var på kant när den bildades och därför inte eroderades bort av vatten eller vind med tiden.

Fisk i Siljan – vilken typ av fisk ska vi fånga här?

Sjön är ett av de populäraste fiskedestinationerna i Sverige, främst för att den har många arter som kan fiskas både från land och från båt.

Antalet fiskarter i Siljan varierar mellan 12-16 beroende på vilken tid du fiskar under året. De vanligaste fiskarna är gädda och öring som kan nå stora vikter i Siljan och kan fiskas både från land och från båt.

Det gemensamma fiskekortet som man enades om är ett resultat av ett samarbete mellan de nio fiskevårdsområden som ingår i siljans vattensystem. Licensen gäller trolling och fiske och gäller för alla nio fiskevårdsområden i Siljans vattensystem. Överenskommelsen träffades efter långa förhandlingar om hur man delar resurser och information för ett hållbart fiske, samt en gemensam licens för alla nio fiskevårdsområden.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Siljan”