Ånnsjön

Ånnsjön är en cirkulär sjö som ingår i Indalsälvens huvudsakliga avrinningsområde. Sjöns djup varierar mellan 1 och 5 meter. Fiske är populärt i Ånnsjön som har varit känt för att vara rikligt med öring, harr, abborre, lax och gädda. Sjön har en längd på cirka sju kilometer, en bredd på cirka en kilometer och en yta på cirka 8,5 kvadratkilometer.

Ånnsjön har varit en populär fiskeplats i många år på grund av sina fina fiskemöjligheter. Det är inte ovanligt att se människor med sina fiskespön sitta på strandkanten och vänta på att deras byte ska komma förbi.

Category:

Description

Stenålderslämningar har hittats i området kring Fågelsta. Majoriteten av dessa lämningar är från Bunnerviken, en liten sjö i södra delen av staden. Ett stort antal fiskerelaterade redskap har också hittats. Detta beror troligen på att fiske alltid har varit populärt här och kunde gå tillbaka till 8000 f.Kr.

Beskrivning av sjön Ånnsjön i Sverige

Vid Ånnsjön finns hällristningar vid Landverk och vid Håltbergsudden. Ristningarna på Landverk består av två 1,5 meter långa båthällristningar.

Ristningarna var ursprungligen omgivna av sjöns vatten, men nu finns de på land på grund av nyligen ändrade strandlinjer och erosion. Hällkonst är synligt på andra platser i Sverige som klipporna vid Rockarna och Beartooth på Öland, Gammalstorp på Gotland, Kläppen vid Stockholm och Lissatjöle vid Karlstad, för att nämna några. De flesta arkeologer tror att dessa hällristningar gjordes av människor från stenåldern som jagade på land och.

Fisk i Ånnsjön – vilken typ av fisk ska vi fånga här?

Sjön Ånnsjön används inte som traditionell vattenförekomst av Sveriges folk. Istället använder de det som en dumpningsplats. Den innehåller skräp och annat avfall som har slängts in av fabriker och invånare genom åren.

I Sverige är sjöns gränser markerade av bojar på sommaren och av skräp på vintern. De som reser med båt uppmuntras att hålla sig inom gränserna. Sjön ligger i Sverige och gränserna är markerade med bojar under sommaren och med skräp under vintern. De som reser med båt uppmuntras att hålla sig inom gränserna.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ånnsjön”