Mjörn

Mjörn är en sjö i Västergötland, delad mellan Alingsås och Lerums kommuner och ingår i Göta älv. Sjön har en längd på cirka 2,5 kilometer och en bredd på 1 kilometer, med en yta på 8,5 kvadratkilometer.

Namnet Mjörn kommer från det fornnordiska Miðgarðr (Midgard), som syftar på världen som människor lever i i motsats till Jötunheimr, världen som bebos av jättar.

Category:

Description

Hamn vid sjön Mjörn i Sverige

Det omgivande vattnet rinner ut i Göta älv genom Mjörnsån som rinner från norra sidan till sjöns sydöstra sida. Det är den största sjön helt och hållet i landskapet. Sjön har en yta på 6,2 km² och ett djup på upp till 23 meter.

Vattenytan är cirka 4 kvadratkilometer, vilket gör den till Västergötlands näst största sjö efter Unden.

Fisk i Mjörn – vilken typ av fisk ska vi fånga här?

Vättern är den sjätte största sjön i Sverige. Den ligger i södra delen av landet och täcker en yta på cirka 3 400 km². Sjön har ett antal olika fiskarter. Dessa inkluderar öring, abborre, gädda och karp.

Fjälltobis är en typ av småfisk som lever i saltvattenmiljöer som sjöar eller kustområden. De finns också i floder men de föredrar att bo nära kusten där de kan livnära sig på plankton som driver förbi dem från havet. Neonöga är en typ av marina fiskar som har ljusgula ögon och lever på djup från 500m till 1500m under havsytan. De ses sällan eftersom de tenderar att gömma sig borta från solljus vilket kan vara skadligt för dem pga.

Sjön är en sötvattenförekomst i Sverige. Sjön är en livsmiljö för olika fiskarter. Id-provfisket abborre, braxen, jäst, gädda, gös, id, sjö, mört, nors och siklöja har fångats i sjön.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mjörn”