Storjuktan

Storjuktan är en sjö i Sorsele kommun i Lappland som ingår i Umeälvens huvudsakliga avrinningsområde. Den ligger cirka 10 kilometer från staden Sorsele. Sjön har en total yta på cirka 7 kvadratkilometer och ett maximalt djup på 8 meter.

Namnet Storjuktan kommer från det svenska ordet för “storträsk”. Den är 32,4 meter djup och har en yta på 55,2 kvadratkilometer. Sjön ligger 410 meter över havet och dränerar vatten själv.

Category:

Description

Kraftverk på svenska Storjuktan-sjön

Sjön är en del av Storjuktan och Fjosoken, som är två sjöar belägna i Sverige. Dammen som byggdes 1961 skapade en enda sjö med en längd av sex miles. Sjön är populär för sin skönhet och de aktiviteter som kan göras där, såsom fiske, bad, båtliv och segling.

Storjuktan är en sjö i Sverige. Vattnet från den reglerade Storjuktan användes ursprungligen i ett pumpkraftverk vid Juktans kraftverk som producerade el till det svenska nätet. Sjön regleras av en konstgjord damm, som har byggts vid Jukta älv. Regleringen av sjön säkerställer att den inte svämmar över och svämmar över nedströmsområden. Dammen används även för rekreationsändamål och fiske under sommartid.

Beskrivning av sjön Storjuktan i Sverige

Den första nybyggnaden vid Storjuktan var Jukta, även kallad Storjukta eller Juktå. Den byggdes 1939 och ligger på södra sidan av sjön. Huvudsyftet med denna byggnad var att tillhandahålla boende för fiskare. Sjön ligger i Sverige och är ett populärt resmål för fiskeentusiaster.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Storjuktan”