Gardiken

Gardiken är en sjö i Storumans kommun i Lappland och ingår i Björkvattsdalen i Umeälvens huvudsakliga avrinningsområde. Sjön ligger på en höjd av 1 000 meter över havet. Den har en yta på cirka 6,3 kvadratkilometer och en längd på cirka 4 kilometer.

Sjön är omgiven av skogar, berg och klippor med ett medeldjup på cirka 20 meter. Gardiken har fått sitt namn efter det svenska ordet för “vall” eller “dammen” eftersom den byggdes för att reglera vattenflödet från Storuman till Luleå under perioder med höga vattenstånd i Umeå älv.

Category:

Description

Gardiken är en sjö i Sverige. Gardikensjön är 61,5 meter djup, har en yta på 56,7 kvadratkilometer och ligger 391,1 meter över havet. Den bildades genom att glaciärer smälte under den senaste istiden och den har ett maximalt djup på 61,5 meter och en yta på 56,7 kvadratkilometer, vilket gör den till den tredje största sjön i Sverige efter Vänern respektive Vättern, med en höjd över havet på 391,1 meter över havet.

Fisk i Gardiken – vilken typ av fisk ska vi fånga här?

Sjön i Sverige är en populär fiskeplats. Vid provfiske har abborre, röding, sik och öring fångats i sjön. Dessa fiskar är populära att äta och är också bra att fånga.

Beskrivning av sjön Gardiken i Sverige

Sjön är en stor vattenmassa som ligger i norra Sverige. Sjön har ett utlopp i sin östra ände som mynnar ut i Bottenviken. Uttaget är Gardikfors kraftstation, som är ett kraftverk med en effekt på 60 MW i Vattenfalls regi. Den byggdes 1983 och den ger el till cirka 600 000 personer i Sverige.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gardiken”